Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-30-2020-14: Stanovení platu ředitelce Psychocentra – manželské a rodinné poradny Kraje Vysočina, příspěvkové organizace

Neveřejný materiál:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

RK-30-2020-14.pdf, RK-30-2020-14pr01.pdf , RK-30-2020-14pr02.pdf

Číslo materiálu 14
Číslo jednací RK-30-2020-14
Název Stanovení platu ředitelce Psychocentra – manželské a rodinné poradny Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
Zpracoval J. Dočkalová
Předkládá I. Hanáková Kosourová
Počet příloh 2
Popis problému
Návrh řešení
Stanoviska
Návrh usnesení
Odpovědnost Oddělení řízení lidských zdrojů
Termín 30. 10. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz