Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-30-2020-15: Stanovení platu ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací na úseku školství

RK-30-2020-15.pdf, RK-30-2020-15pr01.pdf , RK-30-2020-15pr02.pdf

Číslo materiálu 15
Číslo jednací RK-30-2020-15
Název Stanovení platu ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací na úseku školství
Zpracoval J. Dočkalová, L. Stejskal
Předkládá I. Hanáková Kosourová, K. Ubr
Počet příloh 2
Popis problému

Tento materiál řeší stanovení platu ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací na úseku školství z důvodu přiznání osobních příplatků v souladu s § 131 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“).

Návrh řešení

Odbor školství, mládeže a sportu a oddělení řízení lidských zdrojů navrhují radě kraje stanovit osobní příplatky ředitelkám a ředitelům, uvedeným v materiálu RK-30-2020-15, př. 1, kteří byli nově jmenováni na vedoucí pracovní místa na základě vyhlášených konkursních řízení. Osobní příplatky jsou stanoveny v souladu s § 131 odst. 1 zákoníku práce, za dlouhodobé dosahování velmi dobrých pracovních výsledků. Navrhovaná výše osobního příplatku včetně přehledu jednotlivých složek platů je uvedena v materiálu RK-30-2020-15, př. 1.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení stanoví

v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, plat ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací na úseku školství, dle materiálu RK-30-2020-15, př. 2.

Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu, Oddělení řízení lidských zdrojů
Termín 30. 10. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz