Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-30-2020-19: FOND VYSOČINY – schválení navržené podpory z programu POSTUPOVÉ SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření

RK-30-2020-19.pdf, RK-30-2020-19pr01.xls , RK-30-2020-19pr02.pdf

Číslo materiálu 19
Číslo jednací RK-30-2020-19
Název FOND VYSOČINY – schválení navržené podpory z programu POSTUPOVÉ SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření
Zpracoval K. Smetanová, M. Kastner
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 2
Popis problému

Materiál řeší schválení navržených podpor z programu Postupové soutěže a přehlídky pro děti a  mládež 2020. Zastupitelstvo kraje na svém zasedání č. 07/2019 dne 10. 12. 2019 usnesením č. 0562/07/2019/ZK vyhlásilo průběžný program Postupové soutěže a přehlídky pro děti a mládež 2020. Celkový objem finančních prostředků uvedeného programu je 500 000 Kč.

Na základě schválené výzvy OŠMS obdržel 1 žádost ve výši 20 000 Kč.

Návrh řešení

OŠMS navrhuje radě kraje rozhodnout poskytnout dotaci 1 subjektu dle materiálu RK-30-2020-19, př. 1 ve výši 20 000 Kč. Současně OŠMS navrhuje radě kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-30-2020-19, př. 2

Podle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, přísluší radě kraje rozhodovat o poskytování dotací do 200 000 Kč v jednotlivém případě fyzickým nebo právnickým osobám v kalendářním roce a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí.

Stanoviska Odbor ekonomický

nemá připomínky k rozpočtovému opatření ve Fondu Vysočiny. Aktuální stav programu Postupové soutěže a přehlídky pro děti a mládež 2020 (ORJ 3000000015) činí 190 200 Kč.  

Návrh usnesení rozhoduje
  • poskytnout dotaci z programu Postupové soutěže a přehlídky pro děti a mládež 2020 subjektu, na projekt a ve výši dle materiálu RK-30-2020-19, př. 1;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadatelem dle materiálu RK-30-2020-19, př. 2.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz