Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-30-2020-20: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – finanční dar pro Judo Vysočina, z. s.

RK-30-2020-20.pdf, RK-30-2020-20pr01.pdf

Číslo materiálu 20
Číslo jednací RK-30-2020-20
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – finanční dar pro Judo Vysočina, z. s.
Zpracoval M. Kastner
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 1
Popis problému

Materiál řeší žádost Judo Vysočina, z. s. o finanční dar ve výši 100 000 Kč na zajištění výdajů souvisejících s účastí v extralize mužů ČR v podzimní části roku 2020. Částka bude využita na sportovní přípravu judistů, povinné poplatky za účast v extralize a na materiálové zabezpečení (např. kimona s logem Kraje Vysočina). Klub Judo Vysočina v návaznosti na dlouholetou a systematickou práci s mládeží (KCTM Judo) dokázal postoupit do nejvyšší soutěže převážně s vlastními odchovanci.

Návrh řešení

Odbor školství, mládeže a sportu předkládá k projednání orgánům kraje poskytnutí finančního daru Judo Vysočina, z.s., se sídlem Janovice 22, 588 13 Polná, IČO: 22750886, na činnost oddílu mužů dle materiálu RK-30-2020-20, př. 1. Výši finančního daru navrhuje OŠMS 100 000 Kč.

Dar bude kryt z prostředků na kapitole Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní sportovní činnost (Drobné podpory v oblasti sportu).

Podle § 59 odst. 2 písm. f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, přísluší radě kraje rozhodovat o poskytování věcných a finančních darů do 100 000 Kč v jednotlivých případech.

Stanoviska Odbor ekonomický

Nemá připomínky k rozpočtovému opatření. Aktuální stav rezervy na kapitole Školství, mládeže a sportu, § 3419, v části Drobné podpory v oblasti sportu (ÚZ 000329) činí 190 000 Kč.

Odbor informatiky

Dar byl zaevidován v systému eDotace – ID O02922.0002.

Návrh usnesení rozhoduje

poskytnout finanční dar z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní sportovní činnost ve výši 100 000 Kč organizaci Judo Vysočina, z.s., se sídlem Janovice 22, 588 13 Polná, IČO: 22750886, dle materiálu RK-30-2020-20, př. 1.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 31. 10. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz