Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-30-2020-21: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – finanční dar pro Děti do bruslí z.s.

RK-30-2020-21.pdf, RK-30-2020-21pr01.pdf

Číslo materiálu 21
Číslo jednací RK-30-2020-21
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – finanční dar pro Děti do bruslí z.s.
Zpracoval M. Kastner
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 1
Popis problému

Materiál řeší žádost spolku Děti do bruslí z.s. o záštitu a finanční dar na projekt „Děti do bruslí“. Cílem projektu je zapojit co největší počet měst a obcí ve spádových oblastech zimních stadionů k rozšíření výuky speciální pohybové dovednosti – bruslení. Tato sportovní aktivita je nabízena pro věkovou kategorii 4-8 let všem školám ochotným se ve školním roce pravidelně účastnit kurzu ledního bruslení. Pátým rokem probíhají kurzy na vybraných stadionech Kraje Vysočina (Telč, Moravské Budějovice, Havlíčkův Brod, Bystřice nad Perštejnem) a Jihočeského kraje (České Budějovice, Soběslav, Jindřichův Hradec).

V návaznosti na projekt výuky bruslení pod vedením zkušených kvalifikovaných trenérů je spolupráce s oddíly krasobruslení a ledního hokeje pro možnost dalšího sportovního rozvoje dětí a rozšíření základny pro tyto specifické sporty. Pro školní rok 2020/2021 je do projektu přihlášeno skoro 6 000 dětí z toho 2 500 z Kraje Vysočina.

Návrh řešení

Odbor školství, mládeže a sportu předkládá k projednání orgánům kraje poskytnutí finančního daru Děti do bruslí z.s., se sídlem Na Palici 342, Jindřichův Hradec IV, 377 01 Jindřichův Hradec, IČO: 04537483 na úhradu pronájmu ledové plochy dle materiálu RK-30-2020-21, př. 1. Výši finančního daru navrhuje OŠMS 50 000 Kč.

Dar bude kryt z prostředků na kapitole Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní sportovní činnost (Drobné podpory v oblasti sportu).

Podle § 59 odst. 2 písm. f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, přísluší radě kraje rozhodovat o poskytování věcných a finančních darů do 100 000 Kč v jednotlivých případech.

Stanoviska Odbor ekonomický

Nemá připomínky k rozpočtovému opatření. Aktuální stav rezervy na kapitole Školství, mládeže a sportu, § 3419, v části Drobné podpory v oblasti sportu (ÚZ 000329) činí 190 000 Kč.

Odbor informatiky

Dar byl zaevidován v systému eDotace – ID O02922.0003.

Návrh usnesení rozhoduje

poskytnout finanční dar z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní sportovní činnost ve výši 50 000 Kč organizaci Děti do bruslí z.s., se sídlem Na Palici 342, Jindřichův Hradec IV, 377 01 Jindřichův Hradec, IČO: 04537483 dle materiálu RK-30-2020-21, př. 1.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 31. 10. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz