Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-30-2020-28: Souhlas zřizovatele s přijetím nadačního příspěvku do vlastnictví příspěvkové organizace Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou

RK-30-2020-28.pdf, RK-30-2020-28pr01.docx

Číslo materiálu 28
Číslo jednací RK-30-2020-28
Název Souhlas zřizovatele s přijetím nadačního příspěvku do vlastnictví příspěvkové organizace Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou
Zpracoval R. Sýkora
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 1
Popis problému

Ředitelka Domova bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace (dále též „Domov bez zámku“) požádala zřizovatele prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací o udělení předchozího souhlasu s podáním žádosti o nadační příspěvek Nadaci ČEZ.

Souhlas zřizovatele s podáním žádosti o nadační příspěvek s výslovným uvedením zřizovatele, že žadatel je oprávněn přijmout nadační příspěvek do majetku organizace, je jednou z povinných příloh žádosti. Domov bez zámku bude žádat Nadaci ČEZ o nadační příspěvek ve výši 200 000 Kč na proces strategického plánování, nastavení ošetřovatelské dokumentace, nastavení nové služby Podpora samostatného bydlení, reorganizaci Odlehčovací služby a  zaplacení služeb psychologa pro klienty Domova bez zámku.

Návrh řešení

Odbor sociálních věcí doporučuje radě kraje udělit souhlas s přijetím nadačního příspěvku do vlastnictví Domova bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-30-2020-28, př. 1.

Příslušnost rady kraje k udělení souhlasu je dána ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení souhlasí

s přijetím nadačního příspěvku do vlastnictví Domova bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-30-2020-28, př. 1.

Odpovědnost Odbor sociálních věcí
Termín 14. 10. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz