Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-30-2020-30: Smlouva o realizaci okružní křižovatky na krajské silnici II/360 v souvislosti s realizací průmyslové zóny Rafaelova I v Třebíči

RK-30-2020-30.pdf, RK-30-2020-30pr01.doc , RK-30-2020-30pr02.pdf

Číslo materiálu 30
Číslo jednací RK-30-2020-30
Název Smlouva o realizaci okružní křižovatky na krajské silnici II/360 v souvislosti s realizací průmyslové zóny Rafaelova I v Třebíči
Zpracoval H. Matulová
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh 2
Popis problému

V souvislosti s realizací průmyslové zóny Rafaelova I v Třebíči, jejímž investorem je město Třebíč, je zapotřebí napojit tuto průmyslovou zónu na silnici II/360, která je ve vlastnictví Kraje Vysočina. Za tímto účelem je nutno provést stavební úpravy silnice II/360, které spočívají v  přestavbě stávající stykové křižovatky na křižovatku okružní.

Smlouva, která je uvedena v materiálu RK-30-2020-30, př. 1 řeší práva a povinnosti smluvních stran při výstavbě okružní křižovatky dle projektové dokumentace "Třebíč - průmyslová zóna sever - Rafaelova - II. etapa - okružní křižovatka" zpracované firmou DISprojekt s. r. o. se sídlem Havlíčkovo nábřeží 37 v Třebíči ve stupni dokumentace pro společné povolení v rozsahu dokumentace pro provedení stavby. Město Třebíč zajistí kompletní projektovou dokumentaci, příslušná povolení k realizaci stavby a samotnou realizaci stavby kromě pokládky ložné a  obrusné vrstvy a spojovacího postřiku v ploše okružní křižovatky a dotčeného úseku silnice II/360, jejichž realizaci a úhradu zajistí Kraj Vysočina.

Rozsah předmětu smlouvy je graficky upřesněn v materiálu RK-30-2020-30, př. 2.

Návrh řešení

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje schválit Smlouvu o realizaci okružní křižovatky na krajské silnici v souvislosti s realizací průmyslové zóny Rafaelova I v Třebíči dle materiálů RK-30-2020-30, př. 1 a RK-30-2020-30, př. 2.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení schvaluje

uzavřít Smlouvu o realizaci okružní křižovatky na krajské silnici II/360 v souvislosti s realizací průmyslové zóny Rafaelova I v Třebíči dle materiálů RK-30-2020-30, př. 1 a RK-30-2020-30, př. 2.

Odpovědnost Odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz