Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-30-2020-38: Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek

RK-30-2020-38.pdf

Číslo materiálu 38
Číslo jednací RK-30-2020-38
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 0
Popis problému

Kraj Vysočina průběžně řeší nevypořádané pozemky pod silnicemi II. a III. třídy. Od fyzických a právnických osob jsou pozemky podle dosažených dohod vykupovány zpravidla za 125 Kč/m2. V kapitole Nemovitý majetek byly při schvalování rozpočtu na § 3639 alokovány finanční prostředky ve výši 4 mil. Kč. Výše alokace byla provedena s ohledem na rozsah výkupů v posledních letech a s tím, že byl předpoklad získání státní dotace a jejího zapojení do rozpočtu. Výše uvedená částka byla již dvakrát navyšována usneseními 1578/25/2020/RK a  1693/27/2020/RK, vždy po 2 000 000 Kč. Ani tato částka není však dostatečná pro financování výkupu pozemků pod krajskými silnicemi, v současné době je plně vyčerpána a jsou dohodnuty další výkupy pozemků. Program na částečnou kompenzaci výdajů krajů spojených s řešením "staré zátěže" nebyl Ministerstvem financí v letošním roce vyhlášen. Z to vyplývá, že výkupy pod krajskými silnicemi musí být v roce 2020 hrazeny z rozpočtu Kraje Vysočina.

Návrh řešení

Odbor majetkový navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek spočívající ve zvýšení § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (ORJ 8000) o částku 2 000 000 Kč určenou na pokrytí výdajů v souvislosti s vykupováním pozemků při současném snížení přílohy M4 - Sociální věci (ORJ 8004), akce Domov Ždírec- pracoviště Jihlava (ORG 1720050000) o částku 2 000 000 Kč.

Snížení přílohy M4 - Sociální věci neohrozí přípravu a realizaci zařazených stavebních akcí.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek.

Návrh usnesení schvaluje

rozpočtové opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek spočívající ve zvýšení § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené o částku 2 000 000 Kč při současném snížení přílohy M4 - Sociální věci o částku 2 000 000 Kč určenou na pokrytí výdajů v souvislosti s vykupováním pozemků.

Odpovědnost Odbor ekonomický
Termín 13. 10. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz