Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-30-2020-40: Zveřejnění záměru darování pozemku v k.ú. Město Žďár, návrh na změnu usnesení 0381/05/2020/ZK

RK-30-2020-40.pdf

Číslo materiálu 40
Číslo jednací RK-30-2020-40
Název Zveřejnění záměru darování pozemku v k.ú. Město Žďár, návrh na změnu usnesení 0381/05/2020/ZK
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 0
Popis problému

Usnesením 1326/22/2020/RK rada kraje rozhodla zveřejnit záměr darování pozemní komunikace - části silnice III/35421 v rozsahu km 0,000 - 1,578 včetně součástí a příslušenství a pozemků par. č. 5041/1 - ost. plocha, silnice o výměře 14 451 m2 a par. č. 8602/1 - ost. plocha, silnice o výměře 11 m2, oba v k.ú. Město Žďár do vlastnictví města Žďár nad Sázavou a doporučila zastupitelstvu kraje:

  • vyhradit si v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na převod pozemní komunikace - části silnice III/35421 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Žďár nad Sázavou;
  • rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a městem Žďár nad Sázavou na straně budoucího obdarovaného na převod pozemní komunikace -  části silnice III/35421 v rozsahu km 0,000 - 1,578 včetně součástí a  příslušenství a pozemků par. č. 5041/1 - ost. plocha, silnice o výměře 14 451 m2 a par. č. 8602/1- ost. plocha, silnice o výměře 11 m2 oba v k.ú. Město Žďár.

Zveřejnění záměru darování proběhlo ve dnech 15. 7. - 17. 8. 2020. Následně zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením 0381/05/2020/ZK uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina a městem Žďár nad Sázavou na převod výše  uvedené silnice a pozemků silnicí zastavěných.

Při tvorbě materiálu do rady kraje došlo k písařské chybě u pozemku par. č. 8602/1 v k.ú. Město Žďár. Pozemek, který má být předmětem budoucího převodu, má být správně označen jako par. č. 8602/16 v k.ú. Město Žďár.

Z tohoto důvodu je třeba zveřejnit na úřední desce krajského záměr darování správně označeného pozemku.

Návrh řešení

Odbor majetkový navrhuje zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování pozemku par. č. 8602/16 - ost. plocha, silnice v k.ú. Město Žďár. Nezveřejnění budoucího darování tohoto pozemku na úřední desce by mělo za následek neplatnost smlouvy.

Smlouva o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina a městem Žďár nad Sázavou bude obsahovat nemovité věci dle usnesení 0381/05/2020/ZK s výjimkou pozemku par. č. 8602/1 v k.ú. Město Žďár a pozemek par. č. 8602/16 - ost. plocha, silnice v  k.ú. Město Žďár.

Usnesení předpokládá rozhodnout zveřejnit na úřední desce záměr darování pozemku par. č. 8602/16 - ost. plocha, silnice v k.ú. Město Žďár do vlastnictví města Žďár nad Sázavou a doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení 0381/05/2020/ZK tak, že pozemek par. č. 8602/1 v k.ú. Město Žďár bude nahrazen pozemkem par. č. 8602/16 v k.ú. Město Žďár.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení rozhoduje

zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování pozemku par. č. 8602/16 - ost. plocha, silnice o výměře 11 m2 v k. ú. Město Žďár;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit text usnesení 0381/05/2020/ZK tak, že text:

"Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje

v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na převod pozemní komunikace - části silnice III/35421 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Žďár nad Sázavou;

rozhoduje

uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a městem Žďár nad Sázavou na straně budoucího obdarovaného na převod pozemní komunikace -  části silnice III/35421 v rozsahu km 0,000 - 1,578 včetně součástí a  příslušenství a pozemků par. č. 5041/1 - ost. plocha, silnice o výměře 14 451 m2 a par. č. 8602/1- ost. plocha, silnice o výměře 11 m2 oba v k.ú. Město Žďár"

se nahrazuje textem:

"Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje

v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na převod pozemní komunikace - části silnice III/35421 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Žďár nad Sázavou;

rozhoduje

uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a městem Žďár nad Sázavou na straně budoucího obdarovaného na převod pozemní komunikace -  části silnice III/35421 v rozsahu km 0,000 - 1,578 včetně součástí a  příslušenství a pozemků par. č. 5041/1 - ost. plocha, silnice o výměře 14 451 m2 a par. č. 8602/16- ost. plocha, silnice o výměře 11 m2 oba v k.ú. Město Žďár".

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 24. 11. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz