Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-30-2020-49: Udělení souhlasů v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO

RK-30-2020-49.pdf, RK-30-2020-49pr01.pdf , RK-30-2020-49pr02.pdf , RK-30-2020-49pr03.pdf , RK-30-2020-49pr04.pdf , RK-30-2020-49pr05.pdf

Číslo materiálu 49
Číslo jednací RK-30-2020-49
Název Udělení souhlasů v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO
Zpracoval R. Fousová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 5
Popis problému

Jedná se o souhlasy s převodem nemovitostí, které jsou předmětem výměny zdroje tepla na pevná paliva v rámci realizace projektů kotlíkových dotací v Kraji Vysočina. Přehled žádostí o  souhlas je obsahem materiálu RK-30-2020-49, př. 1

Dle čl. 10 Smluv o poskytnutí dotace, které jsou obsahem materiálů RK-30-2020-49, př. 2,  a RK-30-2020-49, př. 3, jsou příjemci povinni nakládat do 31. 12. 2025 (resp. v případě projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III do 31. 12. 2028) s veškerým majetkem podpořeným  v rámci akce dle této Smlouvy a s nemovitostí, ve které byla akce realizována v souladu se zaměřením projektu, s péčí řádného hospodáře a nesmí bez předchozího souhlasu Kraje Vysočina převést majetek pořízený z poskytnuté dotace a nemovitost, ve které byla akce realizována po tuto dobu na jinou osobu. 

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina obdržel žádosti o vydání souhlasu s  převodem nemovitostí dle materiálů RK-30-2020-49, př. 4 a RK-30-2020-49, př. 5.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina tyto uvedené žádosti posoudil s ohledem na podmínky stanovené ve Smlouvě a navrhuje Radě Kraje Vysočina vyslovit v případě Smlouvy PR02737.3212 souhlas s darováním nemovitosti, ve které dojdek výměně zdroje tepla a v případě Smlouvy PR02270.0213 vyslovit souhlas s prodejem nemovitosti, ve které došlo k výměně zdroje tepla. Celé znění Smluv je obsahem materiálů RK-30-2020-49, př. 2 a RK-30-2020-49, př. 3.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení souhlasí
  • s darováním nemovitosti, v níž dojde k výměně zdroje tepla dle Smlouvy o poskytnutí dotace PR02737.3212, za podmínek uvedených v materiálu RK-30-2020-49, př. 4;
  • s prodejem nemovitosti, v níž došlo k výměně zdroje tepla dle Smlouvy o poskytnutí dotace PR02270.0213, za podmínek uvedených v materiálu RK-30-2020-49, př. 5.
Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 13. 10. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz