Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-30-2020-50: Ukončení Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO

RK-30-2020-50.pdf, RK-30-2020-50pr01.pdf , RK-30-2020-50pr02.pdf , RK-30-2020-50pr03.pdf , RK-30-2020-50pr04.pdf , RK-30-2020-50pr05.pdf , RK-30-2020-50pr06.pdf , RK-30-2020-50pr07.pdf , RK-30-2020-50pr08.pdf , RK-30-2020-50pr09.pdf , RK-30-2020-50pr10.pdf , RK-30-2020-50pr11.pdf , RK-30-2020-50pr12.pdf , RK-30-2020-50pr13.pdf

Číslo materiálu 50
Číslo jednací RK-30-2020-50
Název Ukončení Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO
Zpracoval R. Fousová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 13
Popis problému

Materiál se týká ukončení Smluv o poskytnutí dotace (dále také „Smlouva“), které byly uzavřeny v rámci realizace projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO. Seznam jednotlivých žádostí je součástí materiálu RK-30-2020-50, př. 1

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina obdržel dne 1. 10. 2020 žádosti o  ukončení Smlouvy o poskytnutí kotlíkové dotace dle materiálů RK-30-2020-50, př. 6, RK-30-2020-50, př. 7, RK-30-2020-50, př. 8 a RK-30-2020-50, př. 9.

Příjemci nečerpali dotaci dle Smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálů RK-30-2020-50, př. 2, RK-30-2020-50, př. 3, RK-30-2020-50, př. 4 a RK-30-2020-50, př. 5 a nyní podali žádost o  ukončení Smlouvy. Dohodou o ukončení smlouvy o poskytnutí dotace nedojde k ohrožení plnění závazků plynoucích Kraji Vysočina z Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina výše uvedené žádosti posoudil a  navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout uzavřít Dohody o ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálů RK-30-2020-50, př. 10, RK-30-2020-50, př. 11, RK-30-2020-50, př. 12 a RK-30-2020-50, př. 13.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít Dohody o ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálů RK-30-2020-50, př. 10, RK-30-2020-50, př. 11, RK-30-2020-50, př. 12 a RK-30-2020-50, př. 13.

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 30. 11. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz