Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-30-2020-53: Návrh na rozhodnutí o odepsání investic z majetkové evidence kapitoly Evropské projekty

RK-30-2020-53.pdf

Číslo materiálu 53
Číslo jednací RK-30-2020-53
Název Návrh na rozhodnutí o odepsání investic z majetkové evidence kapitoly Evropské projekty
Zpracoval I. Hodačová, R. Šedivý
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 0
Popis problému

Předložený materiál řeší odepsání investic z majetkové evidence u projektů „Úspory energií – GOB a SOŠ Telč“, ORG 0001789000000 ve výši 45 694,50 Kč a „Úspory energií – ČZA Humpolec“, ORG 0001790000000 ve výši 412 150 Kč.

Usnesením č. 0687/14/2017/RK ze dne 18. 4. 2017 („Rada kraje rozhoduje nerealizovat projekty Úspory energií - ČZA Humpolec za podmínek stanovených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace dle materiálu RK-14-2017-40, př. 1, Úspory energií - GOB a SOŠ Telč za podmínek stanovených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace dle materiálu RK-14-2017-40, př. 2“) nebyly výše uvedené projekty realizovány.

Z tohoto důvodu je nutné výdaje na projekty v celkové výši 457 844,50 Kč odepsat z evidence na účtu 042 – nedokončený hmotný dlouhodobý majetek. Jedná se o výdaje na projektovou dokumentaci.

Návrh řešení

Pořizovaný majetek není možné využít pro jiné záměry a nebyla na něj poskytnuta dotace. Odbor regionálního rozvoje navrhuje radě kraje rozhodnout o nedokončení pořizovaného dlouhodobého majetku a jeho vyřazení z účetní evidence.

Stanoviska Odbor ekonomický

Nemá připomínky k návrhu usnesení.

Odbor majetkový

Souhlasí s předloženým materiálem.

Návrh usnesení rozhoduje

o nedokončení pořizovaného dlouhodobého majetku a jeho odepsání z účetní evidence v celkové hodnotě 457 844,50 Kč.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor regionálního rozvoje
Termín 31. 10. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz