Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-30-2020-54: Přihláška Kraje Vysočina do 14. ročníku soutěže Velká cena cestovního ruchu

RK-30-2020-54.pdf, RK-30-2020-54pr01.docx

Číslo materiálu 54
Číslo jednací RK-30-2020-54
Název Přihláška Kraje Vysočina do 14. ročníku soutěže Velká cena cestovního ruchu
Zpracoval P. Holý, I. Hájková, I. Fryšová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o nominaci aktivit Kraje Vysočina do 14. ročníku soutěže Velká cena cestovního ruchu v kategorii Restart v cestovním ruchu.

Soutěž Velká cena cestovního ruchu každoročně hodnotí projekty a produkty vedoucí ke zlepšení kvality v tomto odvětví. Vyhlašovateli soutěže jsou tradičně komunikační agentura COT group a společnost Veletrhy Brno. Účast v soutěži je zdarma. V letošním ročníku soutěže mohou komerční společnosti, krajské úřady, města, obce, organizace destinačního managementu, zahraniční turistické centrály i další subjekty přihlašovat své projekty do následujících pěti soutěžních kategorií: Nejlepší jednotná kampaň, Nejlepší turistický produkt, Nejlepší e-projekt (web, mobilní aplikace, technologie), Startup roku v segmentu cestovního ruchu a Restart v cestovním ruchu v koronavirové době. Příjem přihlášek do všech výše uvedených kategorií probíhá do 30. listopadu 2020 prostřednictvím odkazu na webu soutěže (www.icot.cz/vccr). Nominované aktivity bude hodnotit odborná porota složená ze zástupců pořadatelů soutěže, odborníků na marketing, grafiku či destinační management, představitelů akademické obce či profesních svazů. Slavnostní vyhlášení výsledků je naplánováno na první den veletrhů Go a Regiontour v Brně, tedy na čtvrtek 14. ledna 2021.

Kraj Vysočina realizoval v době první vlny koronavirové epidemie několik provázaných opatření na restart odvětví cestovního ruchu a na něj navazujících služeb v Kraji Vysočina. Jednalo se o soutěž o nejlepší nový či ve vazbě na covid inovovaný produkt v oblasti cestovního ruchu s názvem Vysočina – nejlepší dovolená, dotační program Marketing v cestovním ruchu 2020, nabídku tzv. slevových voucherů na prodloužení pobytu turistů na Vysočině, slevy vstupného na cíle v cestovním ruchu, zřizované Krajem Vysočina apod.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále také jen „ORR“) navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout o nominaci aktivit kraje do 14. ročníku soutěže Velká cena cestovního ruchu dle materiálu RK-30-2020-54, př. 1. V souladu s § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů je v této věci oprávněna rozhodnout rada kraje.

Stanoviska Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Soutěž Velká cena cestovního ruchu každoročně upozorňuje na výjimečné a kvalitní projekty v oblasti turismu. Většinu oceněných počinů vybírá a o pořadí rozhoduje odborná porota složená z expertů na cestovní ruch. Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu návrh účasti v soutěži vítá a podporuje. Pravidelným účastníkem této prestižní soutěže je Vysočina Tourism, p.o. - v lednu 2020 získala dvě 3. místa za produkt "KLAPKA Vysočina filmová poprvé" v kategorii „Nejlepší jednotná kampaň“ a „Nejlepší turistický produkt“.

Návrh usnesení rozhoduje

nominovat aktivity kraje do 14. ročníku soutěže Velká cena cestovního ruchu dle materiálu RK-30-2020-54, př. 1;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-30-2020-54, př. 1.

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 30. 11. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz