Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-30-2020-55: FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU 2020“ - návrh na provedení rozpočtového opatření

RK-30-2020-55.pdf, RK-30-2020-55pr01.pdf , RK-30-2020-55pr02.pdf , RK-30-2020-55pr03.pdf

Číslo materiálu 55
Číslo jednací RK-30-2020-55
Název FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU 2020“ - návrh na provedení rozpočtového opatření
Zpracoval I. Hájková
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 3
Popis problému

Jedná se o návrh na poskytnutí dotací v rámci programu Fondu Vysočiny „MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU 2020“.

Na základě usnesení č. 0326/04/2020/ZK, ze dne 16. 6. 2020 („Zastupitelstvo kraje vyhlašuje program Fondu Vysočiny „Marketing v cestovním ruchu 2020“ dle materiálu ZK-04-2020-69, př. 1“),  vyhlásilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina program Fondu Vysočiny „Marketing v cestovním ruchu “ (dále jen „Program“) určeného pro  podnikatelské subjekty, spolky, ústavy a nadace, zájmová sdružení právnických osob, příspěvkové organizace nezřizované kraji a obecně prospěšné společnosti na podporu jejich marketingových aktivit v oblasti cestovního ruchu, konkrétně na přípravu a realizaci propagace (marketingové kampaně) jejich turistické nabídky na letní sezónu 2020 nebo zimní sezónu 2020/2021 obsahující alespoň jeden produkt  zahrnující přenocování.

Žadatelé mohou předkládat své žádosti o dotaci od 17. 7. 2020 do okamžiku vyčerpání celkové alokace programu ve výši 10 mil. Kč, nejpozději však do 31. 3. 2021.  

V termínu od 9. 9. 2020 do 6. 10. 2020 bylo přijato dalších 7 žádostí s požadovanou dotací ve výši 881 000 Kč. Žádosti byly posouzeny z hlediska jejich úplnosti a splnění podmínek formálních kritérií a kritérií přijatelnosti stanovených „Programem“. 6 žádostí, jejichž přehled je součástí materiálu RK-30-2020-55, př. 1, splnilo podmínky stanovené programem a je navrženo k podpoře v celkové částce 825 000 Kč. 1 žádost nesplňuje podmínky stanovené programem, a proto není navržena k podpoře.  

Celková alokace programu je 10 000 000 Kč, doposud byla schválena podpora 52 žadatelům s alokací 9 092 131 Kč. Alokace programu tak ještě není vyčerpána a sběr žádostí nadále pokračuje.

Návrh řešení

ORR navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout o poskytnutí dotace na podporu marketingových aktivit v oblasti cestovního ruchu žadatelům uvedeným v materiálu RK-30-2020-55, př. 1, rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli o dotaci dle materiálu RK-30-2020-55, př. 2 a rozhodnout neposkytnout dotaci z programu Fondu Vysočiny „MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-30-2020-55, př. 3.

Další přijaté žádosti budou předloženy k rozhodnutí radě kraje na některém z jejích dalších zasedání. 

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k rozpočtovému opatření ve FONDU VYSOČINY. Aktuální stav programu MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU 2020 (ORJ 9000000011) činí 907 869 Kč.

Návrh usnesení rozhoduje
  • poskytnout dotaci z programu Fondu Vysočiny „MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-30-2020-55, př. 1;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-30-2020-55, př. 2;
  • neposkytnout dotaci z programu z Fondu Vysočiny „MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-30-2020-55, př. 3.
Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz