Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-31-2018-35: Žádost o poskytnutí dotace pro Mateřské centrum Andílci, z.s. – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci

RK-31-2018-35.pdf, RK-31-2018-35pr01.pdf , RK-31-2018-35pr02.pdf

Číslo materiálu 35
Číslo jednací RK-31-2018-35
Název Žádost o poskytnutí dotace pro Mateřské centrum Andílci, z.s. – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
Zpracoval J. Kumpa
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 2
Popis problému

Na Kraj Vysočina se obrátilo Mateřské centrum Andílci, z. s. (dále též "mateřské centrum)s  žádostí o poskytnutí individuální dotace ve výši 20 000 Kč na dofinancování projektu "Vzdělávání rodičů krok za krokem všemi směry". Žádost je součástí materiálu RK-31-2018-35, př. 1.

Mateřské centrum podala obdobnou žádost v rámci vyhlášených Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytován dotací na podporu projektů mateřských a rodinných center v oblasti rodinné politiky č. 03/18 (dále též pravidla). Termín pro podání žádostí o dotaci v rámci pravidel byl stanoven na 10. 9. 2018 do 11:00. Mateřské centrum podalo svoji žádost prostřednictvím datové zprávy dne 10. 9. 2018 v 18:15 a vzhledem k tomuto pozdnímu podání rozhodla Rada Kraje Vysočina usnesením č. 1694/26/2018/RK o neposkytnutí dotace. Nyní se mateřské centrum obrací na Kraj Vysočina s individuální žádostí.

V rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018 je počítáno s částkou 600 000 Kč na podporu mateřských a rodinných center. V rámci vyhlášených Pravidel rozhodla Rada Kraje Vysočina o poskytnutí dotace v celkové výši 443 000 Kč.

Návrh řešení

Odbor sociálních věcí navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout poskytnout dotaci Mateřskému centru Andílci, z. s., se sídlem 1. máje 610, 675 55 Hrotovice, IČ: 27013570 ve výši 20 000 Kč z kapitoly Sociální věci, § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství a rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-31-2018-35, př. 2.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Návrh usnesení rozhoduje
  • poskytnout dotaci Mateřskému centru Andílci, z. s., se sídlem 1. máje 610, 675 55 Hrotovice, IČ: 27013570 ve výši 20 000 Kč z kapitoly Sociální věci, § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-31-2018-35, př. 2.
Odpovědnost Odbor sociálních věcí
Termín 31. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz