Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-31-2020-06: Souhlas s realizací investičních akcí Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace

RK-31-2020-06.pdf, RK-31-2020-06pr01.pdf

Číslo materiálu 6
Číslo jednací RK-31-2020-06
Název Souhlas s realizací investičních akcí Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
Zpracoval J. Petrák
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 1
Popis problému

Usnesením č. 1838/30/2020/RK schválila rada kraje rozpočty a ostatní související plány na rok 2020 všech zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina. Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, (dále jen „nemocnice“), požádala prostřednictvím odboru zdravotnictví radu kraje o schválení investičních akcí dle materiálu RK-31-2020-06, př. 1, které mají být realizovány v roce 2020. Konkrétně se jedná o pořízení:

  • lednice s mrazákem pro laboratorní vzorky vyšetření PCR v předpokládané hodnotě 80 000 Kč;
  • stavební buňky (kontejneru) pro venkovní odběr COVID v předpokládané hodnotě 100 000 Kč.

Uvedené investiční akce by byly financovány vlastními peněžními prostředky nemocnice vytvořenými z odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděných podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu.

Návrh řešení

Odbor zdravotnictví doporučuje radě kraje schválit realizaci uvedených investičních akcí dle materiálu RK-31-2020-06, př. 1.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení schvaluje

realizaci investičních akcí Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-31-2020-06, př. 1.

Odpovědnost Odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz