Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-31-2020-07: Peněžní účelové dary a věcný dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci

RK-31-2020-07.pdf, RK-31-2020-07pr01.pdf , RK-31-2020-07pr02.pdf , RK-31-2020-07pr03.pdf

Číslo materiálu 7
Číslo jednací RK-31-2020-07
Název Peněžní účelové dary a věcný dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
Zpracoval M. Křížek
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 3
Popis problému

Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, (dále také „nemocnice“) obdržela nabídku, a to:

  • peněžního účelového daru od COLUSOR s.r.o. pro oční oddělení nemocnice v celkové hodnotě 600 000 Kč na nákup analyzátoru předního segmentu oka. Darovací smlouva je obsažena v materiálu RK-31-2020-07, př. 1;
  • věcného o daru od HARTMANN – RICO a.s. (Apple iPhone XS) pro chirurgické oddělení nemocnice v celkové hodnotě 18 999 Kč. Darovací smlouva je obsažena v materiálu RK-31-2020-07, př. 2;
  • peněžního účelového od NA KOLE DĚTEM ŽĎÁRSKÝMI VRCHY, z.s. pro dětské oddělení nemocnice v celkové hodnotě 25 000 Kč na vybavení pokojů. Darovací smlouva je obsažena v materiálu RK-31-2020-07, př. 3.

Nemocnice je  podle čl. 2 odst. 3 písm. l) Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 19. 3. 2019 č. 02/19 k přijetí peněžního a věcného daru oprávněna pouze s předchozím souhlasem zřizovatele. Nemocnice proto požádala o udělení předchozího souhlasu s uzavřením smluv.

Návrh řešení

Peněžní účelové dary a věcný dar jsou určeny k využití v hlavní činnosti nemocnice. Odbor zdravotnictví doporučuje Radě Kraje Vysočina udělit souhlas s uzavřením Darovacích smluv dle materiálů RK-31-2020-07, př. 1, RK-31-2020-07, př. 2 a RK-31-2020-07, př. 3.

Příslušnost rady kraje k udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy je dána ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení souhlasí

s uzavřením Darovacích smluv pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-31-2020-07, př. 1, RK-31-2020-07, př. 2 a RK-31-2020-07, př. 3.

Odpovědnost Odbor zdravotnictví, Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
Termín 30. 10. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz