Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-31-2020-08: Věcné dary a peněžní účelový dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci

RK-31-2020-08.pdf, RK-31-2020-08pr01.pdf , RK-31-2020-08pr02.pdf , RK-31-2020-08pr03.pdf

Číslo materiálu 8
Číslo jednací RK-31-2020-08
Název Věcné dary a peněžní účelový dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
Zpracoval M. Křížek
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 3
Popis problému

Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, (dále také „nemocnice“) požádala o udělení předchozího souhlasu s přijetím, a to:

  • věcného daru od Nadace Křižovatka (32 ks monitoru dechu) v celkové hodnotě 63 325,76 Kč dětské a novorozenecké oddělení nemocnice. Darovací smlouva je obsažena v materiálu RK-31-2020-08, př. 1;
  • peněžního účelového daru od Svazku obcí pro komunální služby ve výši 58 000 Kč na přístrojové vybavení nemocnice. Darovací smlouva je obsažena v materiálu RK-31-2020-08, př. 2;
  • věcného daru od Herbacos Recordati s.r.o. (500 ks roušek s filtrem) v celkové hodnotě 35 310 Kč pro potřeby nemocnice. Darovací smlouva je obsažena v materiálu RK-31-2020-08, př. 3.

Nemocnice je podle čl. 2 odst. 3 písm. l) Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 19. 3. 2019 č. 02/19 oprávněna k přijetí věcného a peněžního daru pouze s předchozím souhlasem zřizovatele. Nemocnice proto požádala zřizovatele o udělení souhlasu s uzavřením smluv.

Návrh řešení

Věcné dary a peněžní účelový dar budou využity ve prospěch hlavní činnosti nemocnice. Odbor zdravotnictví doporučuje radě kraje udělit souhlas s přijetím darů dle materiálů RK-31-2020-08, př. 1, RK-31-2020-08, př. 2 a RK-31-2020-08, př. 3. Příslušnost rady kraje k udělení souhlasu s uzavřením smluv je dána ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení souhlasí

s přijetím věcných darů a peněžního účelového daru pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-31-2020-08, př. 1, RK-31-2020-08, př. 2 a RK-31-2020-08, př. 3.

Odpovědnost Odbor zdravotnictví, Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace
Termín 30. 10. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz