Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-31-2020-09: Věcné dary a peněžité účelové dary pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci

RK-31-2020-09.pdf, RK-31-2020-09pr01.pdf , RK-31-2020-09pr02.pdf , RK-31-2020-09pr03.pdf , RK-31-2020-09pr04.pdf , RK-31-2020-09pr05.pdf , RK-31-2020-09pr06.pdf , RK-31-2020-09pr07.pdf

Číslo materiálu 9
Číslo jednací RK-31-2020-09
Název Věcné dary a peněžité účelové dary pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
Zpracoval M. Křížek
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 7
Popis problému

Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, (dále také „nemocnice“) požádala o udělení předchozího souhlasu s přijetím, a to:

  • věcného daru od Boehringer Ingelheim, spol. s r.o. (30 ks inhalačních nástavců) v celkové hodnotě 15 000 Kč pro TRN oddělení nemocnice. Darovací smlouva je obsažena v materiálu RK-31-2020-09, př. 1;
  • věcného daru od Boehringer Ingelheim, spol. s r.o. (15 l desinfekce) v celkové hodnotě 3 245,22 Kč pro nemocnici. Darovací smlouva je obsažena v materiálu RK-31-2020-09, př. 2;
  • peněžních účelových darů od společností SPH stavby s.r.o., DANĚK CHLAZENÍ s.r.o., FIDES AGRO, spol. s.r.o., MOD elektronik, s.r.o. a MOREAU AGRI VYSOČINA, spol. s.r.o. v celkové výši 520 000 Kč na nákup laparoskopické ultrazvukové sondy pro potřeby urologického oddělení nemocnice. Darovací smlouvy jsou obsaženy v materiálech RK-31-2020-09, př. 3, RK-31-2020-09, př. 4, RK-31-2020-09, př. 5, RK-31-2020-09, př. 6 a RK-31-2020-09, př. 7.

Nemocnice je podle čl. 2 odst. 3 písm. l) Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 19. 3. 2019 č. 02/19 oprávněna k přijetí věcných darů a peněžitých účelových darů pouze s předchozím souhlasem zřizovatele. Nemocnice proto požádala o udělení předchozího souhlasu s uzavřením smluv.

Návrh řešení

Odbor zdravotnictví doporučuje Radě Kraje Vysočina udělit souhlas s přijetím darů dle materiálů RK-31-2020-09, př. 1, RK-31-2020-09, př. 2, RK-31-2020-09, př. 3, RK-31-2020-09, př. 4, RK-31-2020-09, př. 5, RK-31-2020-09, př. 6 a RK-31-2020-09, př. 7.

Příslušnost rady kraje k udělení souhlasu s uzavřením smlouvy je dána ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení souhlasí

s přijetím věcných a peněžních účelových darů pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-31-2020-09, př. 1, RK-31-2020-09, př. 2, RK-31-2020-09, př. 3, RK-31-2020-09, př. 4, RK-31-2020-09, př. 5, RK-31-2020-09, př. 6 a RK-31-2020-09, př. 7.

Odpovědnost Odbor zdravotnictví, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
Termín 30. 10. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz