Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-31-2020-12: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pronájem systému panoramatické kamery do televizní sítě ČR

RK-31-2020-12.pdf, RK-31-2020-12pr01.pdf , RK-31-2020-12pr02.doc

Číslo materiálu 12
Číslo jednací RK-31-2020-12
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pronájem systému panoramatické kamery do televizní sítě ČR
Zpracoval O. Rázl
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh 2
Popis problému

Na Kraj Vysočina se stejně jako v předchozích letech obrátila společnost SKI SNOWPARK a.s., Nové Město na Moravě s žádostí o dotaci na aktivitu v oblasti podpory cestovního ruchu na Vysočině. Konkrétně se jedná o pronájem systému panoramatické kamery do televizní sítě v ČR – vysílání záběrů z panoramatické kamery umístěné v lyžařském areálu na Harusově kopci v Novém Městě na Moravě a informací jako součást internetové prezentace města a kraje v zimní sezoně 2020/2021. SKI SNOWPARK a.s., Nové Město na Moravě je v pořadu Panorama prezentován už několik sezón v řadě. Jedná se o jediné zimní středisko na Vysočině, které je v pořadu Panorama na ČT Sport vysíláno. Panoramatický záběr z Harusova kopce v Novém Městě na Moravě informuje o aktuálních sněhových podmínkách, počasí a je doplněn o aktuální informace z Vysočina Areny, např. úpravě běžeckých tras, či pozvání na pořádané akce. Bližší informace o akci jsou obsahem materiálu RK-31-2020-12, př. 1.

Návrh řešení

Žádost přijal odbor sekretariátu hejtmana a vzhledem k tomu, že výše uvedenou akci není možné podpořit systémovým způsobem podpory navrhuje radě kraje poskytnout společnosti SKI SNOWPARK a. s., Malá 153, 592 31 Nové Město na Moravě, IČO: 26933977 dotaci ve výši 100 000 Kč na pronájem systému panoramatické kamery do televizní sítě ČR. Finanční krytí bude zajištěno zvýšením kapitoly Zastupitelstvo kraje za použití kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje.

Stanoviska Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu vnímá uvedenou aktivitu jako možnou doplňkovou formu propagace Vysočiny jako turistické destinace v rámci ČR.

Odbor ekonomický

Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje činí 28 371 tis. Kč.

Návrh usnesení rozhoduje
  • poskytnout dotaci ve výši 100 000 Kč společnosti SKI SNOWPARK a. s., Malá 153, 592 31 Nové Město na Moravě, IČO: 26933977, na pronájem systému panoramatické kamery do televizní sítě ČR dle materiálu RK-31-2020-12, př. 2;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-31-2020-12, př. 2;
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 2143 - Cestovní ruch o částku 100 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 100 000 Kč na poskytnutí dotace.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor sekretariátu hejtmana
Termín 31. 7. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz