Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-31-2020-13: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – změna závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Obchodní akademii Dr. Albína Bráfa, Hotelovou školu a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Třebíč

RK-31-2020-13.pdf

Číslo materiálu 13
Číslo jednací RK-31-2020-13
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – změna závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Obchodní akademii Dr. Albína Bráfa, Hotelovou školu a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Třebíč
Zpracoval Z. Čech
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh 0
Popis problému

Rada kraje schválila dne 25. 2. 2020 usnesením č. 0321/06/2020/RK rozpočtové opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – spočívající ve zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Obchodní akademii Dr. Albína Bráfa, Hotelovou školu a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Třebíč ve výši 39 000 Kč na výdaje spojené s účastí na soutěži Gastrofestival Nitra 2020. Z důvodu pandemie COVID 19 se akce Gastrofestival Nitra 2020 neuskutečnila a důvod použití příspěvku na provoz, tak pominul. Příspěvek na provoz však byl škole zaslán a ta jej dne 12. 10. 2020 vrátila zpět na účet kraje z důvodu nečerpání na daný účel.

Návrh řešení

Na základě výše uvedeného navrhujeme radě kraje schválit snížení příspěvku na provoz u Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelové školy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Třebíč o částku 39 000 Kč z důvodu neúčasti na akci Gastrofestival 2020 v partnerském Nitranském samosprávném kraji.

Stanoviska Odbor ekonomický

nemá připomínky k rozpočtovému opatření.

Návrh usnesení schvaluje

snížení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelové školy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Třebíč, Sirotčí 63/4, Třebíč, IČO: 66610699 o částku 39 000 Kč z důvodu neúčasti na soutěži Gastrofestival Nitra 2020.

Odpovědnost Odbor sekretariátu hejtmana
Termín 20. 10. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz