Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-31-2020-14: Uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace organizaci Opera mladých z.s.

RK-31-2020-14.pdf, RK-31-2020-14pr01.pdf , RK-31-2020-14pr02.pdf , RK-31-2020-14pr03.doc

Číslo materiálu 14
Číslo jednací RK-31-2020-14
Název Uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace organizaci Opera mladých z.s.
Zpracoval O. Rázl
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh 3
Popis problému

Rada Kraje Vysočina na svém zasedání dne 21. 1. 2020 usnesením č. 0059/02/2020/RK rozhodla o poskytnutí dotace ve výši 50 000 Kč organizaci Opera mladých z.s. na realizaci akce Mezinárodní pěvecká soutěž Gabriely Beňačkové na základě Smlouvy o poskytnutí dotace (viz materiál RK-31-2020-14, př. 1).

Vzhledem k epidemii koronaviru došlo ke změně termínu konání akce a pořadatelé se na Kraj Vysočina obrátili s žádostí o změnu termínu realizace akce a termínu dodání závěrečné zprávy (viz materiál RK-31-2020-14, př. 2).

Návrh řešení

Odbor sekretariátu hejtmana navrhuje uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace organizaci Opera mladých z.s., Mělkovice 2441, Žďár nad Sázavou 591 01, IČ: 22825703 dle materiálu RK-31-2020-14, př. 3.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-31-2020-14, př. 3.

Odpovědnost Odbor sekretariátu hejtmana
Termín 30. 8. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz