Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-31-2020-15: Zrušení usnesení RK č.0861/16/2020/RK v části podpory Konfederace politických vězňů

RK-31-2020-15.pdf

Číslo materiálu 15
Číslo jednací RK-31-2020-15
Název Zrušení usnesení RK č.0861/16/2020/RK v části podpory Konfederace politických vězňů
Zpracoval Z. Čech
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh 0
Popis problému

Rada Kraje Vysočina rozhodla dne 19. 5. 2020 usnesením č. 0861/16/2020/RK o poskytnutí finančních darů Konfederaci politických vězňů, Českému svazu bojovníků za svobodu a spolku Senioři České republiky, z. s., Krajské organizaci Kraje Vysočina ve výši 20 000 Kč pro každou z těchto organizací. Jedna z výše uvedených organizací - Konfederace politických vězňů České republiky nebyla schopna z důvodu organizačních změn dar přijmout.

Návrh řešení

Na základě výše uvedeného navrhujeme radě kraje zrušit usnesení č. 0861/16/2020/RK v části týkající se poskytnutí daru Konfederaci politických vězňů České republiky, Revoluční 1403/28, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 00417581.

Stanoviska Odbor ekonomický

bere materiál na vědomí.

Návrh usnesení ruší

usnesení č. 0861/16/2020/RK v části týkající se poskytnutí daru ve výši 20 000 Kč Konfederaci politických vězňů České republiky, Revoluční 1403/28, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 00417581.

Odpovědnost Odbor sekretariátu hejtmana
Termín 20. 10. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz