Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-31-2020-17: Návrh na úpravu čerpání fondu investic a aktualizaci investičního plánu u Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě

RK-31-2020-17.pdf, RK-31-2020-17pr01.pdf , RK-31-2020-17pr02.xls

Číslo materiálu 17
Číslo jednací RK-31-2020-17
Název Návrh na úpravu čerpání fondu investic a aktualizaci investičního plánu u Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě
Zpracoval M. Skryjová
Předkládá L. Seidl
Počet příloh 2
Popis problému

Materiál řeší úpravu čerpání fondu investic a aktualizaci investičního plánu na rok 2020 u Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě (dále také „Galerie“).

Usnesením č. 0519/09/2020/RK ze dne 24. 3. 2020 rada kraje schválila rozpočty příspěvkových organizací na rok 2020 na úseku kultury a cestovního ruchu. Jejich součástí byla tvorba a použití prostředků fondu investic včetně přehledu jednotlivých akcí.

Na základě rozhodnutí sbírkotvorné komise a žádosti autora zaslala galerie na odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu žádost o navýšení čerpání fondu investic o 90 000 Kč oproti schválenému finančnímu plánu na rok 2020 dle materiálu RK-31-2020-17, př. 1. Jedná se o úpravu stávající akce nákup akvizic. Toto navýšení bude kryto z vlastních investičních zdrojů organizace.

Důvodem předložení žádosti je řešení aktuálních potřeb organizace.

Návrh řešení

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje radě kraje schválit úpravu čerpání fondu investic na rok 2020 u Galerie dle materiálu RK-31-2020-17, př. 2, neboť reaguje na aktuální potřeby organizace.

Stanoviska Odbor ekonomický

bere materiál na vědomí.

Návrh usnesení schvaluje

aktualizaci použití fondu investic na rok 2020 u Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě dle materiálu RK-31-2020-17, př. 2;

stanoví

u Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě jako závazný ukazatel finančního plánu na rok 2020:

Odpovědnost Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz