Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-31-2020-22: Prodej pozemků v k. ú. a obci Jihlava

Neveřejný materiál:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

RK-31-2020-22.pdf, RK-31-2020-22pr01.pdf

Číslo materiálu 22
Číslo jednací RK-31-2020-22
Název Prodej pozemků v k. ú. a obci Jihlava
Zpracoval P. Kolář
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 1
Popis problému
Návrh řešení
Stanoviska
Návrh usnesení
Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 24. 11. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz