Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-31-2020-28: Úhrada bezdůvodného obohacení za pozemky v k. ú. Březské

Neveřejný materiál:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

RK-31-2020-28.pdf

Číslo materiálu 28
Číslo jednací RK-31-2020-28
Název Úhrada bezdůvodného obohacení za pozemky v k. ú. Březské
Zpracoval V. Veselá
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 0
Popis problému
Návrh řešení
Stanoviska
Návrh usnesení
Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 30. 11. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz