Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-31-2020-34: Veřejná zakázka na stavební práce: II/379 Velká Bíteš – severozápadní obchvat

RK-31-2020-34.pdf, RK-31-2020-34pr01.pdf

Číslo materiálu 34
Číslo jednací RK-31-2020-34
Název Veřejná zakázka na stavební práce: II/379 Velká Bíteš – severozápadní obchvat
Zpracoval L. Procházková
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o zahájení veřejné zakázky na stavební práce II/379 Velká Bíteš – severozápadní obchvat. Předmětem veřejné zakázky je zhotovení novostavby severozápadního obchvatu města Velká Bíteš. Celková délka nové komunikace je 2 105 m. Jedná se o výstavbu nové dvoupruhové obousměrné komunikace šířkové kategorie S 7,5/70.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 85 300 000 Kč bez DPH.

Zakázka na stavební práce bude zadána v podlimitním režimu v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů. Zadávací podmínky jsou obsaženy v materiálu RK-31-2020-34, př. 1.

Návrh řešení

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje:

  • rozhodnout o způsobu zadání veřejné zakázky II/379 Velká Bíteš – severozápadní obchvat v souladu s materiálem RK-31-2020-34, př. 1;
  • uložit odboru dopravy a silničního hospodářství realizaci veřejné zakázky dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených zadávací dokumentací.
Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení rozhoduje

zahájit zadávací řízení pro podlimitní veřejnou zakázku II/379 Velká Bíteš – severozápadní obchvat formou otevřeného řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací dokumentací, dle materiálu RK-31-2020-34, př. 1;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky II/379 Velká Bíteš – severozápadní obchvat dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených zadávací dokumentací, dle materiálu RK-31-2020-34, př. 1.

Odpovědnost Odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 26. 2. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz