Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-31-2020-35: Veřejná zakázka na služby: III/1281 Košetice - Vyklantice, PD

RK-31-2020-35.pdf, RK-31-2020-35pr01.pdf

Číslo materiálu 35
Číslo jednací RK-31-2020-35
Název Veřejná zakázka na služby: III/1281 Košetice - Vyklantice, PD
Zpracoval L. Procházková
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o zahájení veřejné zakázky na služby II/1281 Košetice - Vyklantice, PD, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace vč. soupisu prací a rozpočtu akce III/1281 Košetice - Vyklantice. Součástí veřejné zakázky je výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.

Zakázka bude zadána v podlimitním režimu jako zjednodušené podlimitní řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 1 650 000 Kč bez DPH.

Dokumentace zadávacího řízení je obsažena v materiálu RK-31-2020-35, př. 1.

Návrh řešení

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje:

  • rozhodnout o způsobu zadání veřejné zakázky II/1281 Košetice - Vyklantice, PD v souladu s materiálem RK-31-2020-35, př. 1;
  • uložit odboru dopravy a silničního hospodářství realizaci veřejné zakázky dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených zadávací dokumentací.
Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení rozhoduje

zahájit zadávací řízení pro podlimitní veřejnou zakázku II/1281 Košetice - Vyklantice, PD formou zjednodušeného podlimitního řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací dokumentací, dle materiálu RK-31-2020-35, př. 1;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky II/1281 Košetice - Vyklantice, PD dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených zadávací dokumentací, dle materiálu RK-31-2020-35, př. 1.

Odpovědnost Odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 26. 2. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz