Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-31-2020-36: Předžalobní výzva

Neveřejný materiál:
Jedná se o předžalobní výzvu dopravce na Kraj Vysočina a pravděpodobně bude předmětem následujících sporů s dopravcem

RK-31-2020-36.pdf, RK-31-2020-36pr01.pdf , RK-31-2020-36pr02.pdf , RK-31-2020-36pr03.pdf

Číslo materiálu 36
Číslo jednací RK-31-2020-36
Název Předžalobní výzva
Zpracoval P. Bartoš
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh 3
Popis problému
Návrh řešení
Stanoviska
Návrh usnesení
Odpovědnost Odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz