Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-31-2020-37: Smlouva o spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

RK-31-2020-37.pdf, RK-31-2020-37pr01.pdf

Číslo materiálu 37
Číslo jednací RK-31-2020-37
Název Smlouva o spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR
Zpracoval K. Krčálová, P. Bartoš
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh 1
Popis problému

Pro fungování Centrálního dispečinku Kraje Vysočina je potřebné odebírání dopravních informací z Datového distribučního rozhraní (dále jen „DDR“), jedná se zejména o data sloužící řízení veřejné dopravy v Kraji Vysočina. Prostřednictvím veřejné aplikace se data zprostředkovaně využijí pro informování cestujících tak, že na základě událostí zaslaných z DDR může dojít k řízení spojů VDV. DDR je součástí Národního dopravního informačního a řídicího centra, které provozuje Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen „ŘSD ČR“). Smlouva o spolupráci s ŘSD ČR je součástí přílohy RK-31-2020-37, př. 1.

Návrh řešení

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje rozhodnout uzavřít Smlouvu o spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, 140 00.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít Smlouvu o spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic, státní příspěvkovou organizací, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, 140 00, dle materiálu RK-31-2020-37, př. 1.

Odpovědnost Odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz