Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-31-2020-38: Odměny ředitelkám/ředitelům dětských domovů zřizovaných Krajem Vysočina v rámci rozvojového programu MŠMT

RK-31-2020-38.pdf, RK-31-2020-38pr01.pdf

Číslo materiálu 38
Číslo jednací RK-31-2020-38
Název Odměny ředitelkám/ředitelům dětských domovů zřizovaných Krajem Vysočina v rámci rozvojového programu MŠMT
Zpracoval J. Dočkalová, D. Kahounová
Předkládá I. Hanáková Kosourová, K. Ubr
Počet příloh 1
Popis problému

Materiál řeší poskytnutí mimořádné odměny ředitelkám/ředitelům jednotlivých dětských domovů zřizovaných Krajem Vysočina z přijatých účelových prostředků z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) na realizaci rozvojového programu „Mimořádné odměny zaměstnanců dětských domovů a dětských domovů se školou za práci po dobu nouzového stavu vyhlášeného v souvislosti s onemocněním covid – 19“ (dále jen „rozvojový program“).

Rozpočtové opatření v souvislosti s přijetím dotace na rozvojový program bylo schváleno usnesením č. 1830/29/2020/RK ze dne 6. 10. 2020.

V souvislosti s výkonem zřizovatelské funkce podle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je nutno o poskytnutí odměny ředitelky/ředitele příspěvkové organizace rozhodnout usnesením rady kraje.

Návrh řešení

V souladu s podmínkami rozvojového programu přísluší odměna za práci po dobu nouzového stavu vyhlášeného v souvislosti s onemocněním covid – 19 všem zaměstnancům dětských domovů včetně ředitelek a ředitelů.

OŠMS navrhuje radě kraje stanovit odměny ředitelkám/ředitelům dětských domovů zřizovaných Krajem Vysočina podle materiálu RK-31-2020-38, př. 1. Odměny budou vyplaceny z finančních prostředků přidělených organizaci v rámci rozvojového programu.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení stanoví

v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, odměny ředitelkám/ředitelům dětských domovů zřizovaných Krajem Vysočina podle materiálu RK-31-2020-38, př. 1.

Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu, Oddělení řízení lidských zdrojů
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz