Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-31-2020-39: Grantová dohoda k projektu "Education for Sustainable Development"

RK-31-2020-39.pdf, RK-31-2020-39pr01.pdf

Číslo materiálu 39
Číslo jednací RK-31-2020-39
Název Grantová dohoda k projektu "Education for Sustainable Development"
Zpracoval D. Voborská
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 1
Popis problému

Materiál řeší smluvní vztahy v rámci mezinárodního projektu "Education for Sustainable Development", tj. česky "Vzdělávání pro udržitelný rozvoj" (dále také "projekt"), Kraje Vysočina, který je příjemcem grantu a koordinátorem projektu, a regionů Grand Est, Tampere a Dolní Rakousko, který bude realizován od 1. 12. 2020 do 28. 2. 2023.

Zapojení do projektu schválilo zastupitelstvo kraje 17. 3. 2020 usnesením 0142/02/2020/ZK. Projekt je realizován v rámci programu Erasmus+, KA2 - Strategická partnerství za účelem výměny zkušeností a příkladů dobré praxe a je zaměřený na implementaci environmentálních témat skrze využívání aktivizačních nástrojů ve výuce na úrovni středních škol v souladu s regionální politikou v oblasti vzdělávání.

Za účelem realizace projektu je třeba uzavřít grantovou dohodu dle materiálu RK-31-2020-39, př. 1 s Domem zahraniční spolupráce, který je poskytovatelem dotace.

Návrh řešení

Odbor školství, mládeže a sportu navrhuje radě kraje rozhodnout uzavřít grantovou dohodu dle materiálu RK-31-2020-39, př. 1 za účelem realizace projektu "Education for Sustainable Development".

Podle § 35 odst. 2 písm. h) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je zastupitelstvu kraje vyhrazeno rozhodovat o spolupráci kraje s jinými kraji a o mezinárodní spolupráci.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít grantovou dohodu dle materiálu RK-31-2020-39, př. 1 za účelem realizace projektu "Education for Sustainable Development".

Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz