Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-31-2020-43: Projekt „Badatelská centra pro přírodní vědy“ – monitorovací zpráva o udržitelnosti

RK-31-2020-43.pdf, RK-31-2020-43pr01.pdf , RK-31-2020-43pr02.doc , RK-31-2020-43pr03.doc

Číslo materiálu 43
Číslo jednací RK-31-2020-43
Název Projekt „Badatelská centra pro přírodní vědy“ – monitorovací zpráva o udržitelnosti
Zpracoval T. Doleželová, J. Hadravová
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 3
Popis problému

Jedná se o monitorovací zprávu o udržitelnosti projektu „Badatelská centra pro přírodní vědy“.

Kraj Vysočina realizoval projekt s názvem „Badatelská centra pro přírodní vědy“ reg. č. CZ.1.11/3.4.00/42.01653, který byl financován z Regionálního operačního programu Jihovýchod. Projekt byl zaměřený na modernizaci vybavení gymnázií pro badatelské aktivity v přírodních vědách. V rámci projektu byly vytvořeny (postaveny) čtyři učebny s badatelskými pracovišti a bylo pořízeno vědecké přístrojové vybavení pro pět gymnázií v bývalých okresních městech. Badatelská centra vznikla v 5 gymnáziích s ohledem na územní dostupnost. Pořízené vybavení umožňuje zkvalitnění zázemí pro praktické badatelské činnosti žákyň a žáků v přírodních vědách. Monitorovací zpráva o udržitelnosti je předkládána za období 1. 10. 2019 – 30. 9. 2020 a je součástí materiálu RK-31-2020-43, př. 1. Přílohou monitorovací zprávy je Popis realizace projektu, který je součástí materiálu RK-31-2020-43, př. 2. Další přílohou monitorovací zprávy je prohlášení skutečností uvedených v Čestném prohlášení příjemce k nemožnosti zastavení majetku dle materiálu RK-31-2020-43, př. 3.

 

Návrh řešení

Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit monitorovací zprávu dle materiálů RK-31-2020-43, př. 1 a prohlásit skutečnosti uvedené v materiálu RK-31-2020-43, př. 3.

Dle ustanovení § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rada zabezpečuje rozhodování v ostatních záležitostech patřících do samostatné působnosti kraje, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu nebo pokud si je zastupitelstvo nevyhradilo.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení schvaluje

monitorovací zprávu projektu „Badatelská centra pro přírodní vědy“ dle materiálu RK-31-2020-43, př. 1;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-31-2020-43, př. 3.

Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 30. 10. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz