Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-31-2020-45: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – finanční podpora studia na zahraniční střední škole

Neveřejný materiál:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

RK-31-2020-45.pdf, RK-31-2020-45pr01.pdf , RK-31-2020-45pr02.pdf , RK-31-2020-45pr03.pdf

Číslo materiálu 45
Číslo jednací RK-31-2020-45
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – finanční podpora studia na zahraniční střední škole
Zpracoval J. Čermáková, M. Kastner
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 3
Popis problému
Návrh řešení
Stanoviska
Návrh usnesení
Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz