Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-31-2020-48: Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IROP - projekt "Transformace Domova Háj III."

RK-31-2020-48.pdf

Číslo materiálu 48
Číslo jednací RK-31-2020-48
Název Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IROP - projekt "Transformace Domova Háj III."
Zpracoval M. Fejt, R. Sýkora
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 0
Popis problému

Jedná se o přijetí dotace ve výši 11 790 203,71 Kč za čtvrtou etapu projektu Transformace Domova Háj III., který Kraj Vysočina realizuje v rámci Výzvy 49 IROP, reg. č. projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_047/0005883.

Cílem projektu je vytvoření komunitních domácností pro 34 klientů Domova Háj, příspěvkové organizace. V Havlíčkově Brodě, Golčově Jeníkově a Chotěboři vzniknou domácnosti se službou domov pro osoby se zdravotním postižením a chráněné bydlení. Předpokládané náklady projektu činí 88,3 mil. Kč při dotaci 76,5 mil. Kč.

V rámci čtvrté etapy projektu (1. 5. 2020 - 31. 7. 2020) probíhala výstavba ve všech třech lokalitách, náklady etapy tvořily stavební práce a související náklady na činnost technického dozoru stavby a autorský dozor.

Celkové náklady čtvrté etapy činily 13 100 226,35 Kč, jednalo se pouze o způsobilé výdaje. Dle usnesení č. 1449/24/2020/RK byla podána žádost o platbu, která byla řídícím orgánem schválena dne 2. 10. 2020. Na základě těchto skutečností byla Kraji Vysočina dne 8. 10. 2020 na účet u České národní banky zaslána ze strany Ministerstva pro místní rozvoj dotace ve výši 11 790 203,71 Kč (90% způsobilých nákladů).

Návrh řešení
Na účet u České národní banky a následně na zvláštní účet projektu byla dne 8. 10. 2020 převedena dotace projektu Transformace Domova Háj III. Proto je nutné provést rozpočtové opatření a přijmout dotaci ve výši 11 790 203,71 Kč do rozpočtu zvláštního účtu projektu Transformace Domova Háj III.
Stanoviska Odbor ekonomický

Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina, ekonomickému odboru, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.

Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 11 790 203,71 Kč, které jsou určené na realizaci projektu „Transformace Domova Háj III“.

Návrh usnesení schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu Transformace Domova Háj III. o přijatou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 11 790 203,71 Kč určenou na financování projektu Transformace Domova Háj III.
Odpovědnost Odbor sociálních věcí
Termín 23. 10. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz