Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-31-2020-60: Ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

RK-31-2020-60.pdf, RK-31-2020-60pr01.pdf , RK-31-2020-60pr02.pdf , RK-31-2020-60pr03.pdf

Číslo materiálu 60
Číslo jednací RK-31-2020-60
Název Ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
Zpracoval R. Fousová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 3
Popis problému

Materiál se týká ukončení Smlouvy (ve znění Dodatku č. 2) o poskytnutí dotace (dále také „Smlouva“), která byla uzavřena v rámci realizace projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II.

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina obdržel dne 9. 10. 2020 žádost o ukončení Smlouvy o poskytnutí kotlíkové dotace dle materiálu RK-31-2020-60, př. 2.

Příjemce nečerpal dotaci dle Smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-31-2020-60, př. 1 a nyní podal žádost o ukončení Smlouvy. Dohodou o ukončení smlouvy o poskytnutí dotace nedojde k ohrožení plnění závazků plynoucích Kraji Vysočina z Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Součástí materiálu RK-31-2020-60, př. 1 také znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina výše uvedenou žádost posoudil a navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout uzavřít Dohodu o ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-31-2020-60, př. 3.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít Dohodu o ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-31-2020-60, př. 3.

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 15. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz