Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-31-2020-62: Kotlíkové dotace III, Kotlíkové dotace III - AMO – Sazebník finančních oprav

Neveřejný materiál:
Materiál a příloha č. 1 jsou neveřejné, neboť jejich zveřejnění by mohlo způsobit závažné komplikace u veřejnosti (neodůvodněné hromadné jednání jednotlivců v neprospěch veřejného zájmu či obecného prospěchu).

RK-31-2020-62.pdf, RK-31-2020-62pr01.pdf

Číslo materiálu 62
Číslo jednací RK-31-2020-62
Název Kotlíkové dotace III, Kotlíkové dotace III - AMO – Sazebník finančních oprav
Zpracoval V. Altrichterová, J. Jež
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 1
Popis problému
Návrh řešení
Stanoviska
Návrh usnesení
Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 20. 10. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz