Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-31-2020-63: FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU 2020“ - návrh na provedení rozpočtového opatření

RK-31-2020-63.pdf, RK-31-2020-63pr01.pdf , RK-31-2020-63pr02.pdf

Číslo materiálu 63
Číslo jednací RK-31-2020-63
Název FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU 2020“ - návrh na provedení rozpočtového opatření
Zpracoval I. Hájková
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 2
Popis problému

Jedná se o návrh na poskytnutí dotací v rámci programu Fondu Vysočiny „MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU 2020“.

Na základě usnesení č. 0326/04/2020/ZK, ze dne 16. 6. 2020 („Zastupitelstvo kraje vyhlašuje program Fondu Vysočiny „Marketing v cestovním ruchu 2020“ dle materiálu ZK-04-2020-69, př. 1“),  vyhlásilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina program Fondu Vysočiny „Marketing v cestovním ruchu “ (dále jen „Program“) určeného pro podnikatelské subjekty, spolky, ústavy a nadace, zájmová sdružení právnických osob, příspěvkové organizace nezřizované kraji a obecně prospěšné společnosti na podporu jejich marketingových aktivit v oblasti cestovního ruchu, konkrétně na přípravu a realizaci propagace (marketingové kampaně) jejich turistické nabídky na letní sezónu 2020 nebo zimní sezónu 2020/2021 obsahující alespoň jeden produkt zahrnující přenocování.

Žadatelé mohou předkládat své žádosti o dotaci od 17. 7. 2020 do okamžiku vyčerpání celkové alokace programu ve výši 10 mil. Kč, nejpozději však do 31. 3. 2021.

V termínu od 6. 10. 2020 do 9. 10. 2020 byla přijata 1 žádost s požadovanou dotací ve výši 82 869 Kč. Žádost byla posouzena z hlediska úplnosti a splnění podmínek formálních kritérií a kritérií přijatelnosti stanovených „Programem“. Žádost splňuje podmínky stanovené programem a je navržena k podpoře v částce 82 869 Kč.

Celková alokace programu je 10 000 000 Kč, doposud byla schválena podpora 59 žadatelům s požadovanou alokací 9 917 131 Kč. Alokace programu je tedy zcela vyčerpána a sběr žádostí lze ukončit.

Návrh řešení

ORR navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout o poskytnutí dotace na podporu marketingových aktivit v oblasti cestovního ruchu žadatelce uvedené v materiálu RK-31-2020-63, př. 1 a rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadatelkou o dotaci dle materiálu RK-31-2020-63, př. 2.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k rozpočtovému opatření ve FONDU VYSOČINY. Aktuální stav programu „MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU 2020“ (ORJ 9000000011) činí 82 869 Kč.

Návrh usnesení rozhoduje
  • poskytnout dotaci z programu „MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-31-2020-63, př. 1;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-31-2020-63, př. 2.

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz