Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-31-2020-64: Žádost o změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace

RK-31-2020-64.pdf, RK-31-2020-64pr01.pdf

Číslo materiálu 64
Číslo jednací RK-31-2020-64
Název Žádost o změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace
Zpracoval V. Altrichterová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o podání Žádosti o změnu podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D285000002 na realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO“.

Usnesením č. 2198/37/2019/RK („Rada kraje rozhoduje předložit projektovou žádost dle materiálu RK-37-2019-80, př. 1 do 1. výzvy podprogramu Nové zelené úsporám – Adaptační a mitigační opatření“) rada kraje rozhodla předložit žádost o 94 368 702 Kč do podprogramu Nové zelené úsporám – Adaptační a mitigační opatření, který má sloužit k dofinancování žádostí předložených v rámci 3. kola kotlíkových dotací. Alokace bude čerpána postupně, dle aktuálně předložených žádostí o kotlíkovou dotaci. Dne 12. 3. 2020 byla doručena registrace akce pro tento projekt, na základě které bylo požádáno o vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace na pokrytí řádně podaných žádostí ve výši 54 663 594,16 Kč. Následně byla na základě žádosti Kraje Vysočina vydána změna Rozhodnutí, kterou byla navýšena částka dotace na 64 607 908,96 Kč, poté na 70 767 568,96 Kč a dále na 83 502 419,00 Kč.

K 11. 9. 2020 eviduje odbor regionálního rozvoje další řádně podané žádosti o kotlíkovou dotaci. Celkem již 902 žádostí za 94 368 668,96 Kč, včetně 817 žádostí za 85 383 318,96 Kč, které již byly předloženy Radě Kraje Vysočina ke schválení dne 26. 5. 2020, 23. 6. 2020, 11. 8. 2020 a 6. 10. 2020.

Návrh řešení

Na základě výše uvedeného navrhuje Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina Radě Kraje Vysočina rozhodnout podat žádost o změnu podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D285000002 na realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO“ dle materiálu RK-31-2020-64, př. 1.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení rozhoduje

podat žádost o změnu podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D285000002 na realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO“ dle materiálu RK-31-2020-64, př. 1.

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 30. 11. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz