Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-31-2020-65: FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení doby realizace projektu

RK-31-2020-65.pdf, RK-31-2020-65pr01.pdf , RK-31-2020-65pr02.doc , RK-31-2020-65pr03.pdf

Číslo materiálu 65
Číslo jednací RK-31-2020-65
Název FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení doby realizace projektu
Zpracoval L. Hrůza
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 3
Popis problému

Jedná se o prodloužení doby realizace projektu podpořeného v rámci Fondu Vysočiny - Program NAŠE ŠKOLA 2019. Zastupitelstvo Kraje Vysočina rozhodlo poskytnout dotaci Městu Pacov, náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov, IČO: 00248789 dne 18. 6. 2019 usnesením č. 0319/04/2019/ZK. Dle Smlouvy o poskytnutí dotace č. FV02727.0014 mělo Město Pacov (dále jen „Příjemce“) realizovat projekt „Modernizace sociálních zařízení na ZŠ Pacov“ nejpozději do 30. 9. 2020. Dne 24. 9. 2020 obdržel Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen „ORR“) písemnou žádost Příjemce o prodloužení doby realizace projektu do 30. 6. 2021. V rámci uplatňování nařízených opatření proti šíření viru Covid-19 došlo pro rok 2020 k pozastavení realizace projektu. Žádost Příjemce je obsahem materiálu RK-31-2020-65, př. 1. Znění Smlouvy o poskytnutí dotace č. FV02727.0014 je obsahem materiálu RK-31-2020-65, př. 3.

Návrh řešení

Z důvodu včasného podání žádosti před uplynutím stanovené doby pro realizaci projektu a na základě řádného odůvodnění odbor regionálního rozvoje navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje žádosti vyhovět a rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č.  FV02727.0014 dle materiálu RK-31-2020-65, př. 2., jehož předmětem je prodloužení doby pro realizaci projektu Příjemce do 30. 6. 2021 a prodloužení doby pro předložení závěrečné zprávy do 31. 7. 2021.

Stanoviska Odbor regionálního rozvoje

ORR souhlasí s návrhem usnesení

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV02727.0014 dle materiálu RK-31-2020-65, př. 2.

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz