Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-31-2020-66: Pověření zadavatele k otevírání nabídek podaných v rámci zadávání veřejných zakázek

RK-31-2020-66.pdf

Číslo materiálu 66
Číslo jednací RK-31-2020-66
Název Pověření zadavatele k otevírání nabídek podaných v rámci zadávání veřejných zakázek
Zpracoval P. Tlustoš
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 0
Popis problému

Jedná se o pověření zaměstnanců Odboru regionálního rozvoje k otevírání nabídek podaných v rámci zadávání veřejných zakázek zejména přes elektronický nástroj (EZAK).

Právní úprava zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů stejně tak jako ustanovení Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek, nezakládá povinnost ustanovení hodnotících komisí, resp. komisí pro otevírání obálek. Pro proces otevírání obálek je stanovování komise krajně neefektivní a nehospodárné, je tedy vhodnější jmenovat konkrétní zaměstnance k provádění těchto úkonů v rámci zadávání veřejných zakázek. Rada Kraje Vysočina na svém jednání dne 15. 9. 2020 usnesením č. 1718/27/2020/RK již pověřila některé zaměstnance Odboru regionálního rozvoje k otevírání nabídek (Ing. Bc. Jana Ježe, Mgr. Petra Tlustoše, Ing. Evu Hasoňovou, Ing. Jana Říčana, Mgr. Evu Leligdonovou, Ing. Ditu Pykalovou).

S nástupem nového zaměstnance (Mgr. Jaroslava Zejdy) na pozici, jež by se měla veřejnými zakázkami zabývat a s ohledem na počet osob přítomných na pracovišti v jeden den je nezbytné okruh zaměstnanců Odboru regionálního rozvoje pověřených k otevírání nabídek rozšířit.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen „ORR“) navrhuje radě kraje rozhodnout pověřit zaměstnance ORR doc. RNDr. Ivetu Fryšovou, Ph. D. a Mgr. Jaroslava Zejdu otevíráním nabídek v rámci procesu zadávání veřejných zakázek. Pro každé otevírání nabídek je třeba účasti alespoň 2 takto pověřených osob.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení rozhoduje

pověřit zaměstnance Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina doc. RNDr. Ivetu Fryšovou, Ph. D. a Mgr. Jaroslava Zejdu k otevírání nabídek podaných v rámci procesu zadávání veřejných zakázek.

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 20. 10. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz