Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-32-2019-29: FOND VYSOČINY – návrh na neposkytnutí dotace z programu ÚČAST NA MISTROVSTVÍ EVROPY A SVĚTA 2019

RK-32-2019-29.pdf, RK-32-2019-29pr01.pdf , RK-32-2019-29pr02.pdf

Číslo materiálu 29
Číslo jednací RK-32-2019-29
Název FOND VYSOČINY – návrh na neposkytnutí dotace z programu ÚČAST NA MISTROVSTVÍ EVROPY A SVĚTA 2019
Zpracoval Z. Beneš, M. Kastner
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 2
Popis problému

Materiál řeší návrh na neposkytnutí podpory z programu Účast na mistrovství Evropy a světa 2019. Zastupitelstvo kraje na svém zasedání č. 08/2018 dne 11. 12. 2018 usnesením č. 0787/08/2018/ZK vyhlásilo průběžný program Účast na mistrovství Evropy a světa 2019. Celkový objem finančních prostředků uvedeného programu je 900 000 Kč.

Na základě schválené výzvy OŠMS obdržel 1 žádost v celkové výši 40 000 Kč.

Návrh řešení

OŠMS navrhuje radě kraje rozhodnout neposkytnout dotaci subjektu dle materiálu RK-32-2019-29, př. 1. Žádost není v administrativním souladu - nedodržen minimální 50% podíl příjemce dotace (viz materiál RK-32-2019-29, př. 2).

Podle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, přísluší radě kraje rozhodovat o poskytování dotací do 200 000 Kč v jednotlivém případě fyzickým nebo právnickým osobám v kalendářním roce a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení rozhoduje

neposkytnout dotaci z programu Účast na mistrovství Evropy a světa 2019 subjektu, na projekt a  ve výši dle materiálu RK-32-2019-29, př. 1.

Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz