Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-32-2019-31: Průběžná zpráva k projektu Inquiry-based Learning and Teaching Across Europe

RK-32-2019-31.pdf, RK-32-2019-31pr01.pdf , RK-32-2019-31pr02.pdf

Číslo materiálu 31
Číslo jednací RK-32-2019-31
Název Průběžná zpráva k projektu Inquiry-based Learning and Teaching Across Europe
Zpracoval J. Hadravová, D. Voborská
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 2
Popis problému

Předmětem materiálu je schválení průběžné zprávy projektu Inquiry-based Learning and Teaching Across Europe,  registrační číslo 20189-1-CZ01-KA201-048113, dle materiálu RK-32-2019-31, př. 1, který je realizovaný v rámci Erasmus+, KA 2: Strategická partnerství. Zpráva bude předložena Domu zahraniční spolupráce, který reprezentuje poskytovatele dotace, do 30. 10. 2019.

Přílohou průběžné zprávy je Čestné prohlášení příjemce dle materiálu RK-32-2019-31, př. 2.

Návrh řešení

Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina doporučuje Radě Kraje Vysočina schválit průběžnou zprávu projektu Inquiry-based Learning and Teaching Across Europe dle materiálu RK-32-2019-31, př. 1.

Dle ustanovení § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rada zabezpečuje rozhodování v ostatních záležitostech patřících do samostatné působnosti kraje, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu nebo pokud si je zastupitelstvo nevyhradilo.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení schvaluje

průběžnou zprávu projektu Inquiry-based Learning and Teaching Across Europe dle materiálu RK-32-2019-31, př. 1;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-32-2019-31, př. 2.

Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 30. 10. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz