Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-32-2019-37: Vyhlášení „Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost“ za rok 2019

RK-32-2019-37.pdf, RK-32-2019-37pr01.pdf , RK-32-2019-37pr02.pdf , RK-32-2019-37pr03.pdf

Číslo materiálu 37
Číslo jednací RK-32-2019-37
Název Vyhlášení „Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost“ za rok 2019
Zpracoval I. Hanáková Kosourová
Předkládá Z. Kadlec
Počet příloh 3
Popis problému

Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém jednání č. 5 dne 10. 9. 2019 (materiál č. ZK-05-2019-07, usnesení č. 0332/05/2019/ZK) schválilo Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost v dalším období (ZK-05-2019-07, př. 2).

Cenu vyhlašuje Kraj Vysočina každý rok. Na mediální kampani se podílí Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina, KOUS Vysočina, z. s., a Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace.

Harmonogram uvedený v zásadách počítá s vyhlášením „Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost“ za rok 2019 (5. ročník) v měsíci říjnu/listopadu. Uzávěrka přihlášek je stanovena k 31. 1. 2020. Hlásit se bude možné prostřednictvím přihlášky a dotazníku, které budou umístěny na krajských webových stránkách www.kr-vysocina.cz/odpovednost.

Text vyhlášení soutěže, který bude prezentován mezi případné zájemce o účast v soutěži, je uveden v materiálu RK-32-2019-37, př. 1.

Přihláška do soutěže je uvedena v materiálu RK-32-2019-37, př. 2.

Dotazníky, které budou vyplňovat zájemci o účast v soutěži, jsou uvedeny dle kategorií v materiálu RK-32-2019-37, př. 3.

Návrh řešení

Ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina vyhlásit „Cenu hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost“ za rok 2019 dle materiálu RK-32-2019-37, př. 1.

Stanoviska Odbor sekretariátu hejtmana

souhlasí s navrhovaným řešením.

Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu

OddPKŽÚ nemá k návrhu usnesení připomínky.

Návrh usnesení rozhoduje

vyhlásit „Cenu hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost“ za rok 2019 dle materiálu RK-32-2019-37, př. 1;

ukládá

řediteli Krajského úřadu Kraje Vysočina:

  • zajistit realizaci potřebných kroků vedoucích k prezentaci vyhlášení „Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost“ za rok 2019 mezi organizacemi působícími na území Kraje Vysočina;
  • zajistit sběr podaných přihlášek a vyplněných dotazníků a jejich předání externím certifikovaným hodnotitelům.
Odpovědnost ředitel krajského úřadu
Termín 14. 2. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz