Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-32-2020-05: Kraje pro bezpečný internet 2020

RK-32-2020-05.pdf, RK-32-2020-05pr01.docx , RK-32-2020-05pr02.DOCX , RK-32-2020-05pr03.doc , RK-32-2020-05pr04.doc , RK-32-2020-05pr05.docx

Číslo materiálu 5
Číslo jednací RK-32-2020-05
Název Kraje pro bezpečný internet 2020
Zpracoval K. Jiráková
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh 5
Popis problému

Usnesením č. 1649/27/2020/RK ze dne 15. 9. 2020 rada kraje rozhodla o uzavření smluv o poskytnutí dotace s některými kraji v rámci mezikrajského projektu Kraje pro bezpečný internet, který je realizovaný pod záštitou Asociace krajů ČR. 

Nyní jsou předkládány smlouvy se zbývajícími kraji - Libereckým, Plzeňským, Středočeským, Pardubickým a Karlovarským.

Návrh řešení

Odbor informatiky navrhuje radě kraje rozhodnout o uzavření smluv o poskytnutí dotace na projekt KPBI 2020 dle materiálů RK-32-2020-05, př. 1, RK-32-2020-05, př. 2, RK-32-2020-05, př. 3, RK-32-2020-05, př. 4, RK-32-2020-05, př. 5, které budou uzavřeny na základě žádosti o poskytnutí dotace do dotačního systému příslušného kraje.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace s jednotlivými kraji dle materiálů RK-32-2020-05, př. 1, RK-32-2020-05, př. 2, RK-32-2020-05, př. 3, RK-32-2020-05, př. 4, RK-32-2020-05, př. 5.

Odpovědnost Odbor informatiky
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz