Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-32-2020-09: Souhlas s realizací investičních akcí Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace

RK-32-2020-09.pdf, RK-32-2020-09pr01.pdf

Číslo materiálu 9
Číslo jednací RK-32-2020-09
Název Souhlas s realizací investičních akcí Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
Zpracoval J. Petrák
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 1
Popis problému

Usnesením č. 1838/30/2020/RK schválila rada kraje rozpočty a ostatní související plány na rok 2020 všech zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina. Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, (dále jen „nemocnice“), požádala prostřednictvím odboru zdravotnictví radu kraje o schválení dodatečných investičních akcí dle materiálu RK-32-2020-09, př. 1, které mají být realizovány v roce 2020. Konkrétně se jedná o pořízení:

  • 3 ks přístrojů Airvo nasal (slouží ke zlepšení ventilačních parametrů pacientů v intenzivní péči) v předpokládané pořizovací ceně 465 000 Kč;
  • 2 ks chladniček laboratorních kombinovaných v předpokládané pořizovací ceně 160 000 Kč;
  • biovaku (transportní prostředek pro infekční pacienty) v předpokládané pořizovací ceně 140 000 Kč;
  • ultrazvukového přístroje s lineární a kardiologickou sondou v předpokládané pořizovací ceně 175 000 Kč.

Uvedené investiční akce by byly financovány vlastními peněžními prostředky nemocnice vytvořenými z darů a odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděných podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu.

Návrh řešení

Odbor zdravotnictví doporučuje radě kraje schválit realizaci uvedených investičních akcí dle materiálu RK-32-2020-09, př. 1.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení schvaluje

realizaci investičních akcí Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-32-2020-09, př. 1.

Odpovědnost Odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz