Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-32-2020-13: Zpráva o veřejných zakázkách za období od 1. 4. 2020 do 30. 9. 2020 a informace o elektronickém nákupním procesu Kraje Vysočina

RK-32-2020-13.pdf, RK-32-2020-13pr01.xlsx , RK-32-2020-13pr02.xlsx , RK-32-2020-13pr03.xlsx , RK-32-2020-13pr04.xlsx

Číslo materiálu 13
Číslo jednací RK-32-2020-13
Název Zpráva o veřejných zakázkách za období od 1. 4. 2020 do 30. 9. 2020 a informace o elektronickém nákupním procesu Kraje Vysočina
Zpracoval D. Buřičová, M. Hadrava
Předkládá D. Buřičová
Počet příloh 4
Popis problému

1. Informace o veřejných zakázkách zadaných v období od 1. 4. 2020 do 30. 9. 2020

Dle ustanovení čl. 8 odst. 9 a čl. 11 odst. 9 Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek č. 07/17 je předkládán přehled veřejných zakázek s předpokládanou hodnotou přesahující 200 000 Kč bez DPH, které byly zadány Krajem Vysočina (materiál RK-32-2020-13, př. 1) a přehled zadaných veřejných zakázek příspěvkových organizací s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč bez DPH (materiál RK-32-2020-13, př. 2), a to v období od 1. 4. 2020 do 30. 9. 2020.

Součástí materiálu je i přehled zadaných veřejných zakázek a skutečně uhrazené ceny (do termínu předložení materiálu na RK) zadaných v dynamických nákupních systémech (příloha RK-32-2020-13, př. 3).
 
2. Informace o nákupu prostřednictvím SW "Nákupní portál Kraje Vysočina"
Jde o přehledy nákupů realizovaných krajem a příspěvkovými organizacemi prostřednictvím přímého nákupu v Nákupním portálu Kraje Vysočina na základě smluv:
  • Rámcová dohoda na dodávky kancelářských potřeb - Na základě usnesení 0257/05/2020/RK předkládá OAPŘ Radě Kraje Vysočina informaci o průběhu čerpání kancelářského materiálu nakoupeného prostřednictvím Nákupního portálu Kraje Vysočina;
  • Rámcové smlouvy na dodávky ICT komponent 2020.

Přehledy jsou uvedeny v materiálu RK-32-2020-13, př. 4.

Návrh řešení

Odbor analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina vzít na vědomí informace o zadaných veřejných zakázkách dle materiálů RK-32-2020-13, př. 1, RK-32-2020-13, př. 2 a RK-32-2020-13, př. 3 a informaci o průběhu realizace nákupů prostřednictvím Nákupního portálu Kraje Vysočina dle materiálu RK-32-2020-13, př. 4.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení bere na vědomí
  • informaci o veřejných zakázkách Kraje Vysočina s předpokládanou hodnotou přesahující 200 000 Kč bez DPH zadaných v období od 1. 4. 2020 do 30. 9 2020 dle materiálu RK-32-2020-13, př. 1;
  • informaci o veřejných zakázkách příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina s předpokládanou hodnotou přesahující 200 000 Kč bez DPH zadaných v období od 1. 4. 2020 do 30. 9. 2020 dle materiálu RK-32-2020-13, př. 2;
  • informaci o veřejných zakázkách zadaných v rámci dynamických nákupních systémů v období od 1. 4. 2020 do 30. 9. 2020 dle materiálu RK-32-2020-13, př. 3;
  • informaci o průběhu realizace nákupů prostřednictvím Nákupního portálu Kraje Vysočina dle materiálu RK-32-2020-13, př. 4.
Odpovědnost Odbor analýz a podpory řízení
Termín 27. 10. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz