Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-32-2020-15: Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – září 2020

RK-32-2020-15.pdf, RK-32-2020-15pr01.xls , RK-32-2020-15pr02.xls

Číslo materiálu 15
Číslo jednací RK-32-2020-15
Název Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – září 2020
Zpracoval R. Paulíková
Předkládá A. Krištofová
Počet příloh 2
Popis problému

Ekonomický odbor předkládá zprávu o plnění rozpočtu. Jedná se o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – září 2020.

Návrh řešení

Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina je předkládána ve struktuře schváleného rozpočtu kraje na rok 2020 a má následujících 8 částí:

 

   1)   Hospodaření Kraje Vysočina za období 1 – 9/2020

  • včetně kapitoly Evropské projekty

   2)   Hospodaření Kraje Vysočina za období 1 – 9/2020

  • pouze kapitola Evropské projekty

   3)   Hospodaření Kraje Vysočina za období 1 – 9/2020

  • bez kapitoly Evropské projekty a přímých výdajů ve školství

   4)   Financování Kraje Vysočina za období 1 – 9/2020

   5)   Vývoj daňových příjmů kraje za období 1 – 9/2020

   6)   Sociální fond za období 1 – 9/2020

   7)   Fond Vysočiny za období 1 – 9/2020

   8)   Fond strategických rezerv za období 1 – 9/2020 

 

Do tabulkové části předkládané zprávy byla zapracována všechna rozpočtová opatření schválená do 30. 9. 2020.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení bere na vědomí

Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden –  září 2020 dle materiálu RK-32-2020-15, př. 1.

Odpovědnost Odbor ekonomický
Termín 27. 10. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz