Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-32-2020-16: Souhlas s uzavřením dodatku ke smlouvě o výpůjčce pro výstavní účely Horácké galerie v Novém Městě na Moravě

RK-32-2020-16.pdf, RK-32-2020-16pr01.pdf , RK-32-2020-16pr02.pdf

Číslo materiálu 16
Číslo jednací RK-32-2020-16
Název Souhlas s uzavřením dodatku ke smlouvě o výpůjčce pro výstavní účely Horácké galerie v Novém Městě na Moravě
Zpracoval L. Novotná
Předkládá L. Seidl
Počet příloh 2
Popis problému

Radě Kraje Vysočina je předkládán návrh na udělení souhlasu s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 26. 10. 2015 uzavřené mezi Horáckou galerií v Novém Městě na Moravě a Městem Nové Město na Moravě, v níž Horácká galerie v Novém Městě na Moravě je vypůjčitelem (RK-32-2020-16,  př. 2). Předmětem Dodatku č. 1 je změna v předmětu a rozsahu výpůjčky uměleckých děl, viz materiál RK-32-2020-16, př. 1. Výpůjčka je sjednána za účelem obohacení stálé obrazové expozice galerie.

Návrh řešení

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje radě kraje v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 19. 3. 2019 č. 02/19 souhlasit s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce mezi Horáckou galerií v Novém Městě na Moravě a Městem Nové Město na Moravě, dle materiálu RK-32-2020-16, př. 1. Uzavřením tohoto dodatku nebude narušen chod organizace ani znemožněno užívání majetku k hlavnímu účelu, ke kterému je organizace zřízena.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení souhlasí

s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce, dle materiálu RK-32-2020-16, př. 1.

Odpovědnost Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz