Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-32-2020-17: Souhlas s uzavřením dodatku ke smlouvě o nájmu sbírkových předmětů ze sbírkového fondu Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě

RK-32-2020-17.pdf, RK-32-2020-17pr01.pdf , RK-32-2020-17pr02.pdf

Číslo materiálu 17
Číslo jednací RK-32-2020-17
Název Souhlas s uzavřením dodatku ke smlouvě o nájmu sbírkových předmětů ze sbírkového fondu Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
Zpracoval L. Novotná
Předkládá L. Seidl
Počet příloh 2
Popis problému

Radě Kraje Vysočina je předkládán návrh na udělení souhlasu s Dodatkem č. 1 ke smlouvě  o  nájmu sbírkových předmětů ze sbírkového fondu Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě (dále též „OGV“), v níž OGV je pronajímatelem.

Na odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu se obrátil ředitel Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě se žádostí o udělení souhlasu s Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o nájmu sbírkových předmětů uzavřené dne 1. 12. 2018 mezi OGV a společností Malý zámeček, s. r. o., dle materiálu RK-32-2020-17, př. 1. Předmětné sbírkové předměty byly výše uvedenému subjektu pronajaty na základě řádně uzavřené smlouvy, stávající smluvní vztah je platný do 31. 12. 2020, viz materiál RK-32-2020-17, př. 2. Společnost Malý zámeček, s.r.o. projevila zájem o prodloužení platnosti smlouvy na další dvouleté období, v termínu od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2022.

Návrh řešení

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje Radě Kraje Vysočina v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 19. 3. 2019 č. 02/19 souhlasit s uzavřením Dodatku č. 1  ke Smlouvě o nájmu sbírkových předmětů, dle materiálu RK-32-2020-17, př. 1. Uzavřením tohoto dodatku nebude narušen chod organizace ani znemožněno užívání majetku k hlavnímu účelu, ke kterému je organizace zřízena.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení souhlasí

s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu sbírkových předmětů, dle materiálu RK-32-2020-17, př. 1.

Odpovědnost Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz